โอซากา YMCA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1882 และได้เปิดส อนภาษาญี่ปุ่นในปีค.ศ.1969 ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 42 ปีแล้ว มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรที่ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น) และมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ เป็นหลักสูตรระยะสั้นอย่างน้อย 3 เดือน เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในธุรกิจหรือชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฤดูร้อน 2 สัปดาห์ซึ่งมีโครงการต่างๆ เช่น การศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น และยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการฝึกอบรมภาษาระยะสั้นจนถึงการศึกษาระยะยาว ครูทุกคนมีทักษะและมีความชำนาญในการสอนภาษาญี่ปุ่น เราن´éàإ×ح،؛·àأصآ¹ที่เหมาะสมกับสہز¾การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนلµèإذ¤¹ นักเรียนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง นอกจาก “การฟัง・การพูด・การอ่าน・การเขียน” แล้ว นักเรียนยังมีความสามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) และการสอบ EJU เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตำราเรียนซึ่งพัฒนาโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากาYMCA ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งตำราหลายเล่ม ถูกนำไปใช้ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นหลายแห่ง วิชาเลือกของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์” หลังจากไปทัศนศึกษา นักเรียนจะช่วยกันสรุปผล และนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น สนับสนุนให้ฝึกทักษะการนำเสนอ แน่นอนคุณจะมีความสุขกับกิจกรรมของสถาบัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ


comprehensive Japanese Course

หลักสูตรที่ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่ได้สอนเฉพาะวิชาภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการสอบ EJU และสอนวิชาพื้นฐานอื่นๆ ด้วย เช่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าคุณต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ สามารถขอวีซ่านักเรียนได้

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่LinkIcon


Practical Japanese Language Course

หลักสูตรภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 3 เดือน ถึง 2 ปี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ด้านการดำเนินธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษา ได้รับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นและมีความหลากหลายทางด้านเนื้อหา เช่น ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และข่าว เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น รวมถึงเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ถ้าคุณต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ สามารถขอวีซ่านักเรียนได้

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่LinkIcon

 • 現在募集している全日制コースのご案内
 • 2018年10月入学実用日本語コース
 • 留学ビザの申請の方
  日本在住および短期、ワーキングホリデービザの方
 • 2019年4月入学総合日本語コース・実用日本語コース

 • 留学ビザの申請の方 受付中
 • 日本在住および短期、ワーキングホリデービザの方 受付中

 • 定員となり次第募集を締め切らせていただきます。

 • สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน
 • สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N2 ขึ้นไปจะได้รับส่วนลดจากค่าเรียนปกติ

Support & Activity

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA

YMCA support systemสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA มอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี นอกจากนี้ ถ้านักเรียนยังสามารถขอรับทุน จากหน่วยงาน JASSO ได้อีกด้วย

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่LinkIcon

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาสาสมัครติวเตอร์คนญี่ปุ่น

YMCA tutor system
จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครติวเตอร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เข้าถึงคนญี่ปุ่น เข้าใจวัฒนธรรมและยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่LinkIcon