Comprehesive Japanese Language  Course

หลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นและการเตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเทคนิคพื้นฐาน 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน และยังมีวิชาสังคมศึกษา (ประกอบด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพลเมือง) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่นักเรียนต้องสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ EJU (การสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / Nihon-Ryugaku Shiken) นักเรียนยังได้เรียนวิชาที่ใช้สำหรับการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยและใช้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมากไปกว่านี้ นักเรียนจะได้รับแผนปฏิทินประจำปี ซึ่งจะแนะนำและแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมทักษะการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย


LinkIconดูรายละเอียด คลิกที่นี่

หลักสูตรที่สามารถขอวิซ่านักเรียนได้

Practical Japanse Language Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อธุรกิจ
หลักสูตรนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในธุรกิจ และยังเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระยะสั้นหรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบ EJU (สอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) จากหลักสูตรระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง นอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปแล้ว ในแต่ละวัน นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมทักษะ “การฟังการพูด” และ “การอ่านการเขียน” ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรระดับสูง ครึ่งหนึ่งของวิชาที่เรียนนักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง โดยเลือกได้ 5 วิชาตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนักเรียนเอง วิชาเลือกมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ, วัฒนธรรมญี่ปุ่นและการเตรียมสอบเพื่อเรียนต่อ

LinkIconดูรายละเอียด คลิกที่นี่

หลักสูตรที่สามารถขอวิซ่านักเรียนได้

Summer Intensive Course

หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน

2 สัปดาห์ถึง 4 สัปดาห์ ร่วมหาประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน
คุณอยากจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ให้มีค่า เพื่อค้นหาประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างไหม ? นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น และได้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซากา เกียวโตหรือที่อื่นๆ ที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมธรรมญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดดอกไม้ พิธีชงชา การเขียนพู่กัน การสวมชุดยูกาตะ ในบางครั้งนักเรียนจะได้มีโอกาสพิเศษเรียนร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นหลายสาขาน่าสนใจ เช่น Anime การออกแบบตกแต่งห้อง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การเพ้นท์เล็บ โรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดงานแต่งงาน เป็นต้น นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์สามารถสมัครได้ที่สถาบัน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่วิเศษและมีความสุขจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้

หลักสูตรนี้ นักเรียนไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนได้ โดยกิจกรรมและสถานที่ที่ใช้ในการทัศนศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทุกปี