แผนปฏิทินประจำปี・กิจกรรมของสถาบัน

นอกจากการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนแล้ว สถาบันยังจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบปะกับผู้คนที่หลากหลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานซึ่งทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและมอบโอกาสให้พบเพื่อนใหม่ๆมากมาย กิจกรรมจัดทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน โดยมีแผนปฏิทินประจำปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่เริ่มเรียนเดือนเมษายน
 • งานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนใหม่

เดือนพฤษภาคม

 • วันหยุด โกลเด้นวีค

เดือนมิถุนายน

 • EJU (การสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • ทัศนศึกษาในฤดูใบไม้ผลิ

เดือนกรกดาคม

 • ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่เริ่มเรียนเดือนกรกดาคม
 • ปิดเทอมฤดูร้อน
 • ※JLPT (N1, N2 เท่านั้น) → รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ JLPT ได้โดยตรง
 • ※หลักสูตรเข้มข้นฤดูร้อน

เดือนสิงหาคม

 • ปิดเทอมภาคฤดูร้อน
 • เทศการในฤดูร้อน

เดือนกันยายน

 • การแข่งกีฬาพื้นบ้าน

เดือนตุลาคม

 • ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่เริ่มเรียนเดือนตุลาคม
 • งานต้อนรับนักเรียนใหม่

พฤศจิกายน

 • เทศกาล YMCA
 • ※EJU (การสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • ทัศนศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง
 • กิจกรรมวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคของ YMCA

เดือนธันวาคม

 • ※JLPT (N1〜N5 เท่านั้น) → รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ JLPTJLPT ได้โดยตรง
 • วันคริสต์มาส
 • ปิดเทอมภาคฤดูหนาว

เดือนมกราคม

 • ปิดเทอมภาคฤดูหนาว
 • ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่เริ่มเรียนเดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

 • Setsubun ปาร์ตี้ (กิจกรรมร่วมกับติวเตอร์)

เดือนมีนาคม

 • งานรับประกาศนียบัตร
 • ปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ผลิ