ติวเตอร์

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาสาสมัครติวเตอร์ชาวญี่ปุ่น!

ボランティア・チューター
ทุกสัปดาห์นักเรียนจะมีโอกาสฝึกสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นกับคู่สนทนาอาสาสมัครติวเตอร์
นักเรียนต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น มักจะแสดงความคิดเห็น ว่า “ ตลอดเวลาที่อาศัยที่นี่ มีโอกาสได้พบปะพูดคุยหรือเป็นเพื่อนกับชาวญี่ปุ่นน้อยมาก” และยังมีนักเรียนกล่าวอีกว่า “ส่วนใหญ่มีเพื่อนที่มาจากชาติเดียวหรือเป็นเพื่อนชาวต่างชาติ จึงไม่มีโอกาสได้พูดภาษาญี่ปุ่นมากนักนอกจากฝึกฝนในห้องเรียน “ หนึ่งในประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นคือ นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นอิสระกับชาวญี่ปุ่น เพื่อให้โอกาสนั้นได้เกิดขึ้นจริง สถาบันจึงได้จัดให้มีอาสาสมัครติวเตอร์ชาวญี่ปุ่นขึ้น โดยทุกๆสัปดาห์นักเรียนสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับติวเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่มาเป็นอาสาสมัครให้กับสถาบัน YMCA นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องประเทศญี่ปุ่นและประเทศตนเอง ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนญี่ปุ่น


ボランティア・チューターボランティア・チューターボランティア・チューター
การสัมภาษณ์กับนักเรียนและติวเตอร์

สัมภาษณ์นักเรียน คุณโยจากไต้หวัน


Q:สำหรับคุณ คิดว่าติวเตอร์เป็นคนยังไงคะ
A:เป็นคนใจดีมากค่ะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนฝึกภาษาได้ตลอดเวลา เลยรู้สึกเหมือนติวเตอร์เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวค่ะ และมากไปกว่านั้นติวเตอร์เปรียบเสมือน “พจนานุกรมเคลื่อนที่” เมื่อมีสิ่งที่ไม่เข้าใจ ติวเตอร์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
Q:คุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ
A:ดิฉันชอบทานอาหารญี่ปุ่น เลยให้แนะนำร้านอาหารอร่อยและราคาถูกให้บ้าง เมื่อมีปัญหาก็ปรึกษากับติวเตอร์ค่ะ
Q:สุดท้ายนี้อยากให้กล่าวถึงกิจกรรมติวเตอร์ซักหน่อย
A:กิจกรรมติวเตอร์ มีแค่สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1ชั่วโมง แต่เป็นชั่วโมงที่สนุกที่สุดค่ะ ดิฉันคิดว่าติวเตอร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตนักเรียนที่ญี่ปุ่น ดิฉันขอขอบคุณติวเตอร์มากๆ ค่ะ

การสัมภาษณ์ติวเตอร์ คุณคูมาโมโตะ


เมื่อได้พบกับนักเรียนใหม่ทุกครั้ง ดิฉันจะรู้สึกตื่นเต้นและความรู้สึกกังวลในเวลาเดียวกัน และมักจะสงสัยว่านักเรียนต้องการอะไรกับกิจกรรมติวเตอร์บ้าง บางครั้งก็ถามตรงๆ ค่ะ ดิฉันเองก็มีความสุขและสนุกกับการเป็นติวเตอร์ เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากนักเรียนด้วยเช่นกัน อย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่นักเรียนรับรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมายังประเทศญี่ปุ่นกับความจริงที่นักเรียนได้พบเห็น หรือให้นักเรียนเปรียบเทียบจุดเด่นของประเทศตนเองกับประเทศญี่ปุ่น พูดถึงความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร บางอย่างที่นักเรียนเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้จากทางสื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานจนบางครั้งลืมนึกถึงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ดิฉันคิดอยู่เสมอในระหว่างการเป็นติวเตอร์คือ การพยายามเรียนรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร และพูดคุยด้วยความสนิทสนม อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ที่ทำให้ดิฉันยังติดต่อกับนักเรียนบางคน ซึ่งถึงแม้ว่านักเรียนจะจบจากสถาบัน YMCA ไปแล้วมากกว่า 10 ปีก็ตาม โดยเข้าร่วมกิจกรรมติวเตอร์และได้พบกับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ดิฉันไม่เคยไป ทำให้ดิฉันมีแง่คิดและทัศนคติที่กว้างขึ้น และการที่ดิฉันเป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ ทำให้ได้รับพลังชีวิต ดิฉันมีชีวิตชีวามากขึ้น

ボランティア・チューターボランティア・チューターボランティア・チューター
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

สถาบัน YMCA เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

สถาบัน YMCA พยายามสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น โดยสถาบัน YMCA มีส่วนร่วมในโครงการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น และโรงเรียนมัธยมปลายในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้มียังโครงการโฮมสเตย์ 3 วันที่เกาะอาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ และเข้าร่วม “การแข่งกีฬาพื้นบ้าน” นักเรียนจะได้สัมผัสกับคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และเป็นกิจกรรมนักเรียนค่อนข้างชื่นชอบ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสรู้จัก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาสาสมัครหรือนักศึกษาญี่ปุ่นที่มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมเหล่านี้

こうりゅうかいこうりゅうかいこうりゅうかい
いなかのうんどうかいいなかのうんどうかいこんしんかい

Family Carnival

Family Carnival คืออะไร ?

Family Carnival เป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่ Flea Market เพื่อรวบรวมทุนสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดในทุกวันที่ 3 พฤศจิกายน (วันแห่งวัฒนธรรม) ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโอซากา YMCA มารวมกันจัดร้านขายของ มีการแสดงต่างๆที่หลากหลายบนเวที ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน ส่วนสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นจะจัดร้านขายอาหารนานาชาติ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะทำและขายอาหารประจำชาติของตนเอง รายได้ที่ได้รับในวัน Family Carnival ถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของ YMCA เช่น การช่วยเหลือผู้พิการ กิจกรรมเพื่อสันติภาพของโลก การช่วยเหลือในสถานที่ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ และนอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนที่สถาบันอีกด้วย


メキシコりょうりかんこくりょうりタイりょうりベトナムりょうり


กลุ่มอาสาสมัครนานาชาติ "WACHACHA-CLUB"


กลุ่มอาสาสมัครนานาชาติ WACHACHA-CLUB ของโอซากา YMCA จัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนในสถาบัน เช่น จัดปาร์ตี้รับนักเรียนใหม่ กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น Flea Market จัดจำหน่ายสิ่งของราคาถูกซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และทำอาหารนานาชาติในวัน Family Carnival สมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครเองก็ยินดีและมีความสุขที่ได้ร่วมงานเหล่านั้นด้วย

パーティバザーもちつき