ค่าสมัครสอบและค่าเล่าเรียน

ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าเรียน

ผู้ได้รับวีซ่านักเรียนเท่านั้นจำเป็นต้องชำระค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าเรียน

20,000 เยน


【โปรดทราบ】เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วทางสถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น (เรียน 920 ชั่วโมงต่อปี、1คาบ เรียน 50 นาที) เมษายน 2015~  

ระยะเวลาเรียน

6 เดือน

1 ปี

1ปี 6 เดือน

2 ปี

ค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน

100,000 เยน

100,000 เยน

100,000 เยน

100,000 เยน

ค่าเล่าเรียน

360,000เยน

720,000เยน

1,080,000เยน

1,440,000เยน

*ค่าธรรมเนียมระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือ นักเรียน

3,600เยน

7,000เยน

10,600เยน

14,000เยน

รวมจำนวน

483,600เยน

847,000เยน

1,210,600เยน

1,574,000เยน

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายทันทีเมื่อเข้าเรียน

483,600เยน

847,000เยน

847,000เยน

847,000เยน

【โปรดทราบ】
① หากนักเรียนไม่ได้เป็นผู้ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเข้าเรียนต้องชำระตามรายการที่แสดงข้างต้น
② ทางสถบันมีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม หากนักเรียนมีการเรียนเสริม หรือเรียนพิเศษเพิ่ม
③*ค่าธรรมเนียมระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน คือ ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน สถาบันจะให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดต่างๆจะมีการอธิบายในช่วงก่อนเริ่มภาคเรียน

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ (เรียน 800 ชั่วโมงต่อปี、1คาบ เรียน 50 นาที) เมษายน 2015~  

ระยะเวลาเรียน

10 สัปดาห์

6 เดือน

1 ปี

2 ปี

ค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน

50,000เยน

100,000เยน

100,000เยน

100,000เยน

ค่าเล่าเรียน

170,000เยน

340,000เยน

680,000เยน

1,360,000เยน

*ค่าธรรมเนียมระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน

***

3,600เยน

7,000เยน

14,000เยน

รวมจำนวน

220,000เยน

463,600เยน

807,000เยน

1,494,000เยน

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายทันทีเมื่อเข้าเรียน

220,000เยน

463,600เยน

463,600เยน

463,600เยน

【โปรดทราบ】
① หากนักเรียนไม่ได้เป็นผู้ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเข้าเรียนต้องชำระตามรายการที่แสดงข้างต้น
② ทางสถบันมีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม หากนักเรียนมีการเรียนเสริม หรือเรียนพิเศษเพิ่ม
③*ค่าธรรมเนียมระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน คือ ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน สถาบันจะให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดต่างๆจะมีการอธิบายในช่วงก่อนเริ่มภาคเรียน

วิธีชำระค่าเล่าเรียน (โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร)

ค่าเล่าเรียน , ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าเรียน สามาระชำระด้วยเงินสดที่สถาบัน หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ด้วย

ชื่อธนาคาร

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Abenobashi Branch

เลขบัญชี

บัญชีออมทรัพย์ #311166

ชื่อบัญชี

Osaka YMCA

ที่อยู่ธนาคาร

1-5-3, Abeno-suji,Abeno-ku,Osaka 545-0052

โทรศัพท์

06-6632-1105

SWIFT CODE

BOTKJPJT

【โปรดทราบ】
① ชื่อผู้โอนต้องตรงกับชื่อนักเรียน
② นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
③ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ถ้าสามารถส่งหลักฐานการโอนทางแฟกซ์ได้ ทางสถาบันจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
※ สำหรับนักเรียนที่ต้องการชำระค่าสมัครจากต่างประเทศ จะมีวิธีการสมัครและการชำระเงินแตกต่างจากรายละเอียดในเว็บไซต์ของสถาบัน