Genel Japonca
Kursu tanıtım

Üniversite veya yüksek lisans okuluna girmek için gerekli yılda 920 saatlik yoğun dil çalışması (6 aylık - uzun süreli vize olanlar için en fazla 2 yıllık)

ClassGenel Japonca Kursu,Japonya’da üniversite ve yüksek lisans okuluna girmek isteyenler için düzenlenmiş bir kurstur.
 Japonya’daki üniversitelere girmek için üniversiteler ve bir kısmı yüksek lisans programlar için gereki olan Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU:The Examination for Japanese University Admission for International Students )Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU:The Examination for Japanese University Admission for International Students )’nda yüksek puan alınması gerekmektedir.Bu nedenle üniversitelerde gerekli olan yüksek Japonca yeterliliği ve üniversite tarafından istenen edebiyat ve fen bilimleri temel eğitimine sahip olunması gerekmektedir.
Japonca yeterliliği,sadece günlük yaşamda kullanılan temel Japonca değil (anlama,konuşma,okuma,yazma),Japon öğrenciler ile aynı seviyede öğrenip mezun olmak için üniversitede dersleri iyice "anlama" yeterliliği ve öğrenip araştırdığı şeyleri "sunum yapma" yeterliliği gerekmektedir.Ayrıca mesleki terimlerin içerik bilgisi yanında mesleki bilgi içerikli cümleleri "okuyup anlama" yeterliliği,ve bilimsel mantıklı düşüncelerini düzgün bir şekilde yazı ve raporlara "geçirebilme" yeteneği gerekmektedir.Bu kursta üniversite ve yüksek lisans okulunun giriş sınavları veya günlük hayatta gereken Japonca yeterliliği (akademik Japonca) öğrenilir.
 Ayrıca bu kurs,Japonca dil okulları arasında sayısı az olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Üniversiteye Giriş Hazırlık Kursu’ belgesine sahiptir.Yabancı öğrencilerden eğitim düzey 12 yıldan az olan öğrenciler bu kursu bitirdiğinde Japonya’da üniversite giriş sınavına girme girme hakkına sahip olacaklardır.
Bu kursta uzun süre eğitim almak isteyen öğrencinin vize ihtiyacı olursa okulumuz kanalıyla vizeye başvurmak ve almak mümkündür.Uzun süreli farklı vize sahibi olanlar da bu kursa katılabilirler.

*Japon Dili Eğitimi Destekleme Derneği tarafından belirlenmiş asgari ders saatleri 760 saattir.
**Ek ders ücreti gerekmektedir.

Japonca dersi (haftada 19 saat)

classGenel Japonca Kursu’nun en önemli dersidir.Dil için gerekli dört yeteneği (anlama,konuşma,okuma,yazma) dengeli bir şekilde adım adım geliştirmek için düzenlenen bir derstir.Okulumuza girdiğinde hiragana katakana okuyup yazması başlangıç aşamasında olsa bile her gün derslere katılıp iyi takip ederek 1.5-2 yıl içerisinde mesleki terimleri sözlükten bakarak okuyabilecek,haberleri dinleyip anlayabilecek, güncel konular hakkında tartışabilecek,araştırma yapıp sunum yapabilecek yüksek dil seviyesine ulaşılabilir.Birçok üniversite başvurusunda alınan puan etkili olduğu Uluslararası Öğrenciler için Japonca Yeterlik Sınavı’nda,ve dünyada kabul gören Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test )’nda da yüksek puan alınmak mümkündür.

EJU için Sınav hazırlığı (EJU: Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı/The Examination for Japanese University Admission for International Students ) (haftada 2 saat)

Japonca ile ilgili tam ve detaylı hazırlık yapılır.Geçmiş deneme sınavlarının sorular ve bunlara benzer pratik sorular ile çalışarak giriş sınavına gereken Japonca bilgileri öğrenirler.Ayrıca öğrenciler şu andaki kendi Japonca yeteneklerini kontrol etmek için deneme sınavını defalarca yaparak,sonraki çalışma planlarını yaparlar.

Sosyal bilimler hazırlığı ile ilgili sosyal bilgiler dersi(modern japon toplumu,coğrafya,tarih) (haftada 2 saat)

classGenel Japonca Kursunda Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU:The Examination for Japanese University Admission for International Students )’nın sosyal bilgiler hazırlığı için,Japon sosyal yapısı ve dünya genel kültür hakkında Japonca ile anlamak ve anlatabilmek için sosyal bilgiler dersleri mevcuttur.Öğrenciler modern japon toplumu,coğrafya,ve tarih dersini Japonca ile öğrenip,güncel konulardan büyük sosyal problemlere kadar Japonca ile öğrenip düşüneceklerdir.Örneğin,Japon ekonomi ve politik yapısı veya diğer ülkelerin durumu hakkında Japonca kullanarak grup araştırması ve sunum yaparak tartışırlar.Bunlar elbette sadece üniversite sınavı için değil,bundan sonraki üniversite yaşamı ve sosyal yaşamda da oldukça faydalı olacağından kuşku yoktur.

İngilizce(TOEFL hazırlığı)(haftada 1 saat)

classBu kursta üniversite ve yüksek lisans okullarına girmek için gerekli olan TOEFL sınavı hazırlığı yapılır.Başlangıç seviyesinden yüksek seviyeye kadar öğrencinin durumuna uygun programlar vardır.Öğrenci vizesi sahipleri için zorunlu derstir.Diğer vize sahipleri için seçmeli derstir,fakat üniversite veya yüksek lisans sınavlarına girilecekse bu ders alınmasını tavsiye edilmektedir.

Üniversite hazırlığı(haftada 1 saat)

Örneğin,spor yaparken eğer inanılmaz bir potansiyel varsa bile iyi bir taktik ve strateji yoksa kolayca başarılı olunamaz.
Japon üniversitesi ve yüksek lisans sınavları da aynıdır.Sadece Japonca ve sınav için gereken dersleri öğrenerek kolayca başarılı olunamaz.
Öğrenciler ilk olarak,Japon eğitim sistemi,üniversite ve yüksek lisans okullarında ne öğrenebileceğini,hangi üniversite ve bölümlerin bulunduğunu,ve kendi ülkesi ile ne farklar olduğunu anlayıp kendi gelecek hayaline göre hangi bölümü seçeceğini yeterince anlaması gerekmektedir.
Ayrıca sınava nasıl bir çalışma programı yaparak hazırlanacağını,günlük yaşam da nelere dikkat edeceğini bilmesi gerekmektedir.Bu ders,normal ders dışındaki önemli taktikleri öğrenilip sınav hazırlığı yapılmak için düzenlenmiş bir derstir.


Öğretim programı
/Ders programı

Öğretim programı

1 yıllık ders programı ve içeriği.Eğitim süresine göre ders saatleri değişmektedir.

Kategori

Ders

Ders içeriği

Yıllık ders saati

Haftalık ders saati

Notlar

Genel Japonca dersi

Genel Japonca (Temel ders)

Ana malzemeler kullanılıp dört beceri "anlama/konuşma/okuma/yazma" dengeli bir şekilde geliştirilir. Başlangıç/orta/yüksek/en yüksek seviye olmak üzere 4 sınıf grubu bulunmakta ve her grup 6 aylık eğitime tabii tutulmaktadır.

698

19

zorunlu

Genel Japonca dersi

EJU Sınav hazırlığı

Çeşitli Japonca Alıştırma kitapları ile çalışılır.Deneme sınavları da yapılır.

74

2

zorunlu

Sınav için temel ders

Modern Japon Toplumu

Japon sosyal yapısı (politika, ekonomi,kültür vb.) öğrenir.

37

1

zorunlu

Sınav için temel ders

Coğrafya/Tarih

Japonya ve dünyanın coğrafya ve tarihi Japonca öğrenilir.

37

1

zorunlu

Sınav için temel ders

Üniversite hazırlığı

Japonya’daki üniversite ve yüksek lisans okullarının eğitim sistemi hakkında bilgi verilir ve sınavlara hazırlanılır.

37

1

zorunlu

zorunlu

İngilizce(TOEFL)

Seviyeye göre TOEFL için hazırlık yapılır.

37

1

Öğrenci vizesi sahipleri için zorunludur.Diğer öğrenciler için seçmeli derstir.

Toplam

920

25

Ders programı örneği (programda bazı değişiklikler olabilir)

Pazartesi-Cuma,saat 9.30-15.30,günde 5 ders,bir ders 50 dakikadır
Öğleden önce/öğleden sonra ve derslere göre öğretmenler değişir.1 sınıfta en çok 18 öğrenci bulunmaktadir.

Ders günleri ve saatleri

1

2

3

Öğle tatili

4

5

9:30- 10:20

10:30- 11:20

11:30- 12:20

12:20- 13:20

13:20- 14:10

14:10- 15:10

Pazartesi

Japonca

Japonca

Japonca

 

Japonca

Modern Japon Toplumu

Salı

Japonca

Japonca

Japonca

 

EJU Sınav hazırlığı

Üniversite hazırlığı

Çarşamba

Japonca

Japonca

Japonca

 

Japonca

İngilizce

Perşembe

Japonca

Japonca

Japonca

 

Japonca

EJU Sınav hazırlığı

Cuma

Japonca

Japonca

Japonca

 

Japonca

Coğrafya/TarihJaponca seviyesi ve
eğitim içeriği

Japonca seviyesi ve eğitim içeriği

Bir önceki gün eğitimi verilmiş olan konuların tekrarları ve test yapılmaktadır.Öğrenciler her dersin içeriğini anlayarak ödevleri yapıp derslerin hazırlığı ve tekrarını yaparsa zaman içerisinde Japonca seviyeleri gelişir.Okula kayıt yaptırdıktan sonra seviye tespit sınavları düzenlenmekte ve buna göre sınıflar oluşturulmaktadır.Ayrıca her dönem sonunda öğrenciler tekrardan seviye tespit sınavına tabii tutulmakta ve buna göre sınıflar yeniden belirlenmektedir.

Seviye

Çalışma hedefleri

Diğer

Başlangıç seviyesi

Bu seviye,Japonca öğrenmeye yeni başlayanları(yaklaşık 150 saatlik ders bitirmiş öğrencileri) kapsamaktadır.Günlük diyalog ve iletişimin sorunsuz şekilde sürdürecek dil eğitimi yapılmaktadır.Ayrıca yaklaşık olarak 400 Kanji karakterleri öğrenilip Japoncayla basit cümleleri okuma ve mektup yazma yeteneği kazandırmaktadır.

Ders kitabı

Japon Vakfı tarafından yayınlanmış 『Nihongo Shoho』Bonjinsha

Eğitim süresi

6 ay

Hedef seviyesi

Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test) 3. seviye

Orta seviye

Öğrenciler orta uzunluklu kompozisyonları okuyup yazabilme yeteneğine sahip olacaklardır.Böylece belirli bir konu hakkında kendi düşüncelerini derleyip sunum yapabilecektir.Örneğin,kendi hayatları,kendi ülkelerinin durumu ve kültürü hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.Günlük ve iş yaşamında çok fazla sıkıntı yaşamadan konuşabileceklerdir.

Ders kitabı

Hiroshi Matsuda,Ryosuke Nagata,Miho Kameda vb.『Çeşitli konular Orta seviye üstü Japonca』Kenkyusha

Eğitim süresi

6 ay

Hedef seviyesi

Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test) 2. seviye

Yüksek seviye

Öğrenciler sözlük kullanıp gazete okuyabilir.Kelime hazinesi zamanla arttıkça televizyon ve radyoyu izleyip anlayabilir.Ayrıca anladıklarını kendi düşünceleri ile yorumlayıp yazabilir ve konuşabilirler.

Ders kitabı

Hiroshi Matsuda,Ryosuke Nagata,Miho Kameda vb. 『Çeşitli konular Yüksek seviye üstü Japonca』Kenkyusha

Eğitim süresi

6 ay

Hedef seviyesi

Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test) 1. seviye

En yüksek seviye

Bu seviyedeki öğrenciler üniversite ve meslek okullarında rahatlıkla dersleri anlayabilirler.Ayrıca Japonca rapor ve tez yazarak sunum yapabilirler.Günlük hayatta her türlü problemde Japonca konusunda sorun yaşamazlar.

Ders kitabı

Orijinal görsel ve işitsel materyaller

Eğitim süresi

6 ayOsaka YMCA tarafından geliştirilen en çok satan Japonca öğretim materyalleri

Orta ve yüksek seviye sınıflarda kullanılan ‘Çeşitli konular’ serisi,Osaka YMCA Japonca Okulu’ndaki öğretmenler tarafından yazılmış ders kitaplarıdır.Japonca Dil Eğitimi veren birçok dil okulunda da ders kitabı olarak kullanılmaktadır.Güvenli ve verimli çok satan öğretim materyalleridir.Bu ders kitabını düzenleyen öğretmenlerden bazıları Osaka YMCA dil okulunda ders vermektedirler.Ayrıca bu öğretmenler başka dil okullarında kendi yazdıkları ders kitaplarını kullanılması ve öğretim yöntemleri hakkında seminerler veren Japonca eğitimi alanında etkili lider kişilerdir.Ayrıca bu kitaplar Kore’de Jijinihongosha Co. tarafından ‘JUMP’ serisi olarak çevirisi yapıldıktan sonra yayınlanmıştır.

Üniversiteye Giriş Hazırlık
Kursu nedir?

Lise mezunlarını (eğitimi 12 yıldan az olsa bile) Japonya’da üniversitelere girmek için başvuru yapabileceği kurstur.

Japonya’daki üniversitelere girebilmek için yurtdışında en az 12 yıl eğitim alması zorunludur.Ancak bazı ülke ve bölgelerde üniversiteye kadar olan toplam eğitim 12 yıldan az olduğu için bu öğrencileri Japonya’daki üniversitelere başvuramazlar.Bu durumdaki öğrenciler,Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Üniversiteler için Giriş Hazırlık Kursu’ ndan mezun olup ve 18 yaşına girmiş iseler üniversiteye girmek için başvuru yapabilirler.Genel Japonca Kursumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Üniversiteye Giriş Hazırlık Kursu’ olarak onaylanmıştır.Kendi ülkesinde orta öğrenim almış (10-11 yıl) öğrenciler 1 yıldan fazla eğitim görecekleri bu kursa katılıp mezun olduklarında Japonya’daki herhangi bir üniversiteye girme hakkına sahip olacaklardır.

Ülkeler ve bölgeler (örnek)

・Singapur,Filipinler,Malezya,Çin’in bazı bölgeleri,Nepal,Moğolistan,Hong Kong(〜2008) vb.

Kendi ülkelerinde orta öğrenim mezunu olan öğrenciler ‘Üniversiteye Giriş Hazırlık Kursu’na kayıt yaptırabilirler.Kendi ülkesinden 12 yıllık orta öğrenim olmasına rağmen daha erken eğitimini bıraktığı takdirde bu kursa kayıt yaptırma imkanı yoktur. Bu durumda Japonya’da lise mezunu olmak gerekmektedir.