Pratik Japonca
Kursu tanıtım

"Anlama,konuşma" "Okuma,yazma" ve gerekli olan yeterliliği veren "seçmeli dersler"


Pratik Japonca Kursu,iş ve Japonya’daki günlük yaşamda gerekli olan yüksek seviyeli Japonca’yı kullanma yeterliliğini vermek için düzenlenmiş bir kurstur.Sadece Japonya’da yaşayanlar ve çalışanlar değil kısa süreli eğitim almak isteyenler,Japonya’daki meslek okullarına girmek isteyenler için de Japonca öğrenimi sağlanmaktadır.Bu kursta uzun süre eğitim almak isteyen öğrencinin vize ihtiyacı olursa okulumuz kanalıyla vizeye başvurmak ve almak mümkündür.Uzun süreli farklı vize sahibi olanlar(eş durumu,aile vizesi,sürekli oturum,çalışma vizesi,din vizesi vb.) da bu kursa katılabilirler*."Turist vizesi" ile ikamet statüsu olanlar da 3 aylık(11 haftalık) kısa süreli eğitimi alabilmektedir.

*Ancak öğrenci vizesi hariç diğer vizeler için kendi kendinize başvurmanız gerekmektedir.Temel sınıf = öğretim ana materyallerini kullanıp temel Japonca öğrenilir.Temel Japonca için gerekli beceriyi verilir.

4 beceri olan "Anlama,konuşma,okuma,yazma"yı düzenli bir şekilde öğrenmek için temel sınıflar hazırlanıp genel öğretim materyalleri kullanılarak adım adım bu beceriler geliştirir.Günlük 4 ders içinde başlangıç - orta seviyede 3 ders, yüksek seviyede 2 ders temel sınıf olmaktadır.Bu derslerde temel bilgiler iyice yerleştirilip pratik olarak kullanma yeteneği geliştirilir."Anlama,konuşma","Okuma,yazma" becerilerine göre oluşturulmuş sınıflarda seviye yükseltme. (başlangıç - orta seviye)

Bu sınıfta "Anlama,konuşma" ile "Okuma,yazma" yetenekleri göz önüne alarak dersleri ikiye ayırıp ayrı ayrı bu beceriler yükseltilir.Bu amaçla öğrenciler hangi becerilerini yükseltmek gerektiğini farkına varır ve daha hızlı Japonca becerileri geliştirilebilir.Dil becerilerini dengelemek isteyenler(örneğin "Anlama,konuşma" iyi fakat "Okuma,yazma" zayıf olanlar) için de faydalı derslerdir.

Kendi amaç ve ihtiyaçlarınıza uygun dersleri seçebilirsiniz.%50 seçmeli dersler! (yüksek seviye - )


 Pratik Japonca Kursundaki büyük özelliklerden biri,çok sayıda seçmeli dersin olmasıdır.İçeriye önem verilerek JAPONCAYI ÖĞRENMEK değil,JAPONCAYLA ÖĞRENMEYi hedefleyen öğretim programıdır.Ayrıntılı olarak iş kursu,akademik kurs,kültür kursu diye 3 kurs mevcuttur, örneğin "İş görgüsü","Ürün planlama ve geliştirme","Cümle yazma","Münazara","Japon geleneksel kültürü","Japonya’daki yaşam bilgileri","Manga/Animasyon","Roman","Güncel konular","Kansai bölgesel aksanı","Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test ) hazırlığı N1" vb. Japonya hakkında çeşitli konu ve bilgiler Japoncayla aktarır.Japonların günlük kullandığı Japoncayla aynı Japoncayı öğrenebilirsiniz.

Öğretim programı /
Ders programı (başlangıç - orta seviye)

Pratik olarak kullanılan temel Japoncanın verildiği Temel Japonca sınıfı(öğretim ana materyalleri kullanılan sınıf)

Seviye: Başlangıç - Orta seviye (1. - 5. seviye)

Seviye

Çalışma hedefi

Örnek

Başlangıç 1

=1. seviye

Kendi ile ilgili temel şeyleri anlatabilir.

・Kendi ile ilgili temel bilgileri anlatabilir
・Düşünce ve duygularını basit kelimeler ile söyleyebilir
・Güncel faaliyet veya kendine ait olan ortam hakkında anlatabilir
・Çevredeki olaylar,insanlar ve şeylerin durumu hakkında kolayca konuşabilir

Başlangıç 2

=2. seviye

Çevredeki olaylar,insanlar ve şeylerin durumu hakkında kendi fikirlerini ifade edebilir.

・Bağlam,nedensellik,şartlar,durum,kendi fikirlerinin sebebi vb. dahil çevredeki olaylar,insanlar ve şeylerin durumu hakkında daha ayrıntılı olarak konuşabilir
・Talep etme,önerme,öğüt verme,yasaklama vb. gerekliliklere göre karşısındaki kişiyi etkileyebilir
・Durum ve karşısındaki kişiye göre saygı ifade eden kelimeler kullanımı anlayabilir

Başlangıç - Orta

=3. seviye

Güncel çeşitli durumlarda amaçlara göre müzakere edebilir.

・Yararlı bilgiler toplayıp kendi isteğine uygun olan ev,saatlik iş,satılık eşya vb. seçebilir
・Japonya’daki yaşam kuralları ve alışkanlıkları anlayıp onlara uygun sözel davranış gösterebilir

Orta 1

= 4. seviye

Güncel hayatta herkesin karşılaşabileceği ve düşünebileceği konular hakkında kendi fikirlerini aktarabilir.

・Çevredeki konular hakkında tema ve ana fikirleri anlayabilir
・İhtiyacı olan bilgileri edinebilir
・Kendi düşüncelerini aktarabilir
・Başkalarının düşünceleri hakkında kendi düşünceleri ile ortak ve farklı noktaları karşılaştırıp anlatabilir

Orta 2

=5. seviye

Toplumsal,kültürel veya biraz daha mesleki konular hakkında kendi durum ve düşüncelerini gerekçeli olarak açıklayabilir

・Konuşmaların içerik ve derinliğini anlayabilir
・Kendi düşüncelerini gerekçeli olarak açıklayabilir
・Çeşitli konular hakkında ortak ve farklı noktaları inceleyerek ifade edebilir

Osaka YMCA Japonca Dil Okulu bünyesinde çalışan öğretmenler tarafından hazırlanmış olan en çok satılan ders kitapları

textbook for higher leveltextbook for beginners
Başlangıç seviye için şimdiye kadar kullanılan ders kitaplarından pratikliğe daha önem verilmiş ders kitabı ‘Hirake Nihongo(1,2)’(Bonjinsha) kullanılır.Şimdiye kadar ‘başlangıç seviye’ olarak yapılan ancak şimdi başlangıç - orta seviye olarak sürdürülen seviyede ders kitabı olarak ‘Bir gün bir yerde’(Yazar;Kazuhiko Hagiwara,Three-A-Network) kullanılır.Orta seviye için kullanılan ders kitabı ‘Çeşitli konular Orta seviye üstü Japonca’dır.Bu ‘Çeşitli konular’ serisi,Osaka YMCA Japonca Dil Okulu bünyesinde çalışan öğretmenler tarafından hazırlanmış ders kitaplarıdır.Şu anda Japonca dil eğitimi veren birçok okulda kullanılan, Japonya’da en çok satılan ve en güvenli ders kitaplarıdır.

Gerekli olan Japonca yeterliliğini hızlıca verebilen seviyelere göre oluşturulmuş sınıflar

Anlama / Konuşma’ dersi eğitim içeriği

Seviye

Çalışma hedefi

Geliştirilen beceriler

Anlama / Konuşma 1

Güncel durumlarda uygun cümleler ile anlaşabilir

・Sesi farklarını anlayıp doğru telaffuzla konuşabilir
・Tonlama farklılıklarını anlayıp sorma ve anlatma cümlelerinin farklılığını görebilir
・Duruma göre uygun olan cümleler kullanabilir

Anlama / Konuşma 2

Durum uyarınca gerekli olan bilgi alışverişi yapabilir

・Güncel konular hakkında soru cevaplı diyalog kurabilir
・Söylenen şeylere karşı soru sorabilir
・Güncel durum ve şartları ifade edip açıklayabilir
・Telaffuz ve tonlamayı anlayıp uygun bir şekilde kullanabilir

Anlama / Konuşma 3

Güncel iletişim ve yakın kişilerle günlük konular hakkında soru ve cevaplı diyalog kurabilir

・Kendi ümit ve düşünceleri hakkında duruma uygun olarak kendini ifade edebilir
・Kendi davranışlarının amacı,zorunlulukları,yapabileceği şeyler hakkında konuşabilir
・Konuşma konusu hakkında değerlendirme yapıp desteklediği veya karşı olduğu fikirleri ifade edebilir

Anlama / Konuşma 4

Çevredeki olaylar ve konuşmalar hakkında düzgün olarak soru ve cevap verebilir

・Konuşmanın tema ve ana fikirini anlayabilir
・Gerekli olan bilgiler düzgün bir şekilde anlatabilir
・Gerçek ile düşünceyi ayırarak anlatabilir

Anlama / Konuşma 5

Normal konuşmalar ile ilgili açıklama ve anlatma yapabilir ve belli konularda diyalog kurabilir

・Duruma göre uygun bir ifade ile iletişim kurabilir
・Konuşmanın yapısı anlayıp mantıklı bir şekilde konuyu geliştirebilir
・Güncel temalar hakkında genişçe konuşabilir

‘Okuma / Yazma’ dersi eğitim içeriği

Seviye

Çalışma hedefi

Tema/İçerik/Ders kitabı vb

Okuma / Yazma 1

Japonca yazısına alışır.Çevredeki şeylerde ne yazıldığını belli bir seviyede anlar.Başlangıç seviyesinde öğrendiği cümleleri yazabilir

・Kendi kartvizitindeki şeyleri yazabilir
・Kendi ev ve okulunun adresini yazabilir
・Dışarda gördüğü tabelalar yazabilir
・Menü ve el ilanlarında yazılan şeyleri yazabilir ・Poster ve ilanların başlıklarını yazabilir

Okuma / Yazma 2

Cümleleri okumaya alışır.Doğru cümleler yazmaya çalışır.Kelime hazinesi artar.


・‘Hirake Nihongo(2)’de bulunan Kanjileri öğrenir
・‘Başlangıç seviyesinde okunan konular 25’ Three-A-Network
・‘Basit kompozisyonlar’ Three-A-Network

Okuma / Yazma 3

okuyabilir.Güncel yaşamda gereken bilgileri anlayabilen becerileri gelişir. Doğru cümleler yazmaya çalışır.

・‘Hemen kullanılan [Lealia/öğretim materyalleri] koleksiyonu’ Three-A-Network
・‘Başlangıç seviyesinde okunan konular 25’ Three-A-Network

Okuma / Yazma 4

edebilir,kendi fikirlerini mantıklı bir şekilde açıklama becerisi gelişir.

・‘Tez için 12 adım’ Three-A-Network

Okuma / Yazma 5

edebilir,kendi fikirlerini mantıklı bir şekilde açıklama becerisi gelişir.Yazı diline alışır.

・‘Tez için 12 adım’ Three-A-Network
・‘Strateji kullanılıp öğrenilen cümle okuma’ Hitotsubashi Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Merkezi

Ders programı

Başlangıç-Orta seviye

Pazartesi-Cuma,öğleden önce sınıfı için saat 9.00-12.50,öğleden sonra sınıfı için 13.30-17.20,günde 4 ders, bir ders 50 dakikadır.1 sınıfta en çok 15 öğrenci* bulunmaktadır.

*Japon Dili Eğitimi Destekleme Derneği tarafından belirlenmiş sınıf mevcudu 20 kişidir.


Ders

Öğleden önce/ 9.00- 9.50  Öğleden sonra/ 13.30-14.20

Öğleden önce/ 10.00-10.50  Öğleden sonra/ 14.30-15.20

Öğleden önce/ 11.00-11.50  Öğleden sonra/ 15.30-16.20

Öğleden önce/ 12.00-12.50  Öğleden sonra/ 16.30-17.20

Pazartesi

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Anlama / Konuşma

Salı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Okuma / Yazma

Çarşamba

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Anlama / Konuşma

Perşembe

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Okuma / Yazma

Cuma

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Anlama / Konuşma
Öğretim programı /
Ders programı (Yüksek - En yüksek seviye)

Gelişmiş ‘Japonca’da eğitim’ için öğretim programı

Seviye: Yüksek - En yüksek seviye (6. - 8. seviye)

Seviye

Çalışma hedefi

Örnek

Yüksek 1

= 6. seviye

Japon toplumu ve Japon kültürü hakkındaki genel bilgileri kendi ülkesi ile karşılaştırıp fikir alışverişi yapabilir.

・Japon toplumu ve Japon kültürüne ilgi gösterip anlayabilir
・Kendi ülkesinin toplum ve kültürü ile karşılaştırarak farklılıklar hakkında düşüncelerini anlatabilir

Yüksek 2

=7. seviye

Japonya ile kendi ülkesi arasındaki ilişki ve güncel konular hakkında durum ve görüşlerini açıklayıp konuşabilir.

・Yeni bilgilere ulaşmak için araştırma yapabilir ・Uygun ve anlamlı bir şekilde fikir alışverişi yapabilir

En yüksek

= 8. seviye

Geniş bir şekilde çeşitli konular hakkında fikir alışverişi yapabilir,kendi mesleği hakkında yeterince açıklama veya fikir alışverişi yapabilir

・Genel kitaplar,radyo ve televizyon yayınlarını genel olarak anlayabilir
・Japoncayı durum ve şartlarına göre kullanabilir

Osaka YMCA Japonca Dil Okulu bünyesinde çalışan öğretmenler tarafından hazırlanmış olan en çok satılan ders kitapları

textbook for higher level


Orta ve yüksek seviyede kullanılan Çesitli konular serisi;‘Çeşitli konular Orta seviye üstü Japonca’ ve ‘Çeşitli konular Yüksek seviye üstü Japonca’(Hiroshi Matsuda,Ryosuke Nagata,Miho Kameda vb.,Kenkyusha),Osaka YMCA Japonca Dil Okulu bünyesinde çalışan öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ders kitaplarıdır.Şu anda Japonca dil eğitimi veren birçok okulda kullanılan, Japonya’da en çok satılan ve güvenli ders kitaplarıdır.Derslerin yarısı seçmeli derstir

Japoncayı kullanmak NORMALdır,JAPONCAYLA ÖĞRENMEYİ hedefleyen çok sayıda olan seçmeli dersler

Yüksek seviyeden daha ileri seviyede Japoncayı kullanarak Japonya’daki yaşamda fayda sağlayacak çeşitli şeyleri öğrenelim.Tema:İş,Kültür ve Akademik olarak 3 çeşittir.İş temasında orijinal Japon iş görgüsü,iş bilgileri ve Japonya’nın durumu öğrenilir ve ürün geliştirip sunum yaparak işte kullanılabilen bilgiler ve beceriler geliştirilir.Kültür teması,Japon geleneksel kültürü,dizi ve film, manga ve animasyon vb. popüler kültürü içermektedir.Ayrıca orjinal dizi yaparak veya ünlü bir yazarın romanı iyice okuyup konuşarak Japonya ve Japonların canlı kültürü hakkında bilgi edinilir. Akademik temada sadece Japonya’daki toplumsal yaşam değil Japonya’daki yüksek eğitim seviyesindeki (üniversite,yüksek lisans okulu,meslek okulu) ders ve araştırmalarda yeterlilik sağlayan Japonca eğitimi verilir.Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test ) N1 hazırlığı,bilimsel mantıklı düşünceleri,araştırma ve rapor,tez yazma,münazara vb. yüksek seviyeli Japonca yeterliliği hedeflenmektedir.


Seçmeli derslerin örneği (Döneme göre içerikleri değişmektedir)


İş dersleri

 • "İş görgüsü","İş belgesi","Ürün planlama ve geliştirme","Münazara","Bilgi teknolojisi kursu" vb.

Kültür dersleri

 • "Japonya’daki yaşam alışkanlıkları","Japon geleneksel kültürü","Güncel konular", "Manga/Animasyon","Kansai bölgesel aksanı" vb.

Sınavlar için hazırlık dersleri

 • ‘Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test ) hazırlığı’ ‘Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU:The Examination for Japanese University Admission for International Students ) hazırlığı’ vb.


LinkIconSeçmeli derslerin en yeni bilgileri için buraya tıklayınız!Ders programı/ Yüksek seviye üstü

Pazartesi-Cuma,öğleden önce sınıfı için saat 9.00-12.50,öğleden sonra sınıfı için 13.30-17.20,günde 4 ders, bir ders 50 dakikadır.1 sınıfta en çok 15 öğrenci* bulunmaktadır.

*Japon Dili Eğitimi Destekleme Derneği tarafından belirlenmiş sınıf mevcudu 20 kişidir.

Ders

Öğleden önce/ 9.00- 9.50  Öğleden sonra/ 13.30-14.20

Öğleden önce/ 10.00-10.50  Öğleden sonra/ 14.30-15.20

Öğleden önce/ 11.00-11.50  Öğleden sonra/ 15.30-16.20

Öğleden önce/ 12.00-12.50  Öğleden sonra/ 16.30-17.20

Pazartesi

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca seçmeli ders

Japonca seçmeli ders

Salı

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca seçmeli ders

Japonca seçmeli ders

Çarşamba

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca seçmeli ders

Japonca seçmeli ders

Perşembe

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca seçmeli ders sınıfı

Japonca seçmeli ders

Cuma

Japonca temel sınıfı

Japonca temel sınıfı

Japonca seçmeli ders sınıfı

Japonca seçmeli ders