Kayıt

Q: Herhangi bir zamanda kayıt olabilir miyim?
Tam gün kursu olan Genel Japonca Kursu (Nisan,Ekim) ve Pratik Japonca Kursunun (Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim) kayıt dönemi belirlenmiştir.Özellikle öğrenci vizesi aldıktan sonra okulumuza kayıt yapacaksanız,vize başvuru işleminin kayıt döneminden bir kaç ay önce yapılması gerektiği için kayıt döneminden yaklaşık altı ay önce hazırlık yapmanız gerekmektedir.Öğrenci vizesi için başvuru ihtiyacınız yoksa kayıt döneminin önceki ayının sonuna kadar giriş başvuruları kabul edilir.
Giriş başvurusu herhangi bir zamanda kabul edilir,ancak eğitim seviyesi ve sınıflara uyum açısından kursun açılış dönemine uyarak kayıt olmanızı tavsiye ederiz.


Q: Bugüne kadar hiç Japonca eğitimi almayanlar da kabul edilebilir mi?
En azından Hiragana ve Katakana okumayazması,selamlaşma ve kendini tanıtma gibi basit Japonca olması gerekmektedir.Çünkü öğrenci vizesi başvurusu için asgari olarak 150 saatlik dil eğitimi zorunludur.Ayrıca Japonya’da eğitim ve yaşam başlamak için bu seviye gerekmektedir.
Q: Kendi ülkemde liseden mezun olmazsam bile kabul edilebilir miyim?
Yalnız Japonca öğrenme amacıyla Japonya’ya geliyorsanız kayıt olabilirsiniz.Fakat Japonya’da üniversite veya meslek okullarına girmek isterseniz başvuru şartı olarak lise mezunu (12 yıl) olmak gerektiğinden kayıt olamazsınız.
Ancak Japonya’da liseye giriş (veya arada giriş) yaptıktan sonra mezun olursanız yüksek eğitim alma hakkına sahip olacaksınız.Okulumuzda Japonca öğrendikten sonra liseye girmeyi düşünüyorsanız ayrıca bize danışınız.
Q: İlkokul veya ortaokul öğrencileri de kabul edilebilir mi?
Okulumuzda esas olarak 17 yaşın altındaki öğrenciler kabul edilmez.Fakat öğrencinin 14 yaşından büyük olduğu,ebeveyni veya velisi ile beraber oturduğu,eğitim alabilecek durumda ise ve yapılan mulakata hiç bir sorun olmadığına karar verilirse istisnai olarak kabul edilebilir.Ancak Japonca öğrendikten sonra Japonya’daki okullarda eğitimini sürdüreceğini bildirmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiler için bize danışınız.


Başvuru ve Belgeler

Q: Başvuru belgeleri nasıl ibraz edebilirim?
Belgeler hazırlandıktan sonra bağlantı veya temsilciniz okulumuza getirecektir.
Bizimle işbirliği yapan yurtdışı eğitimi örgütünde işlem yaptıryorsanız oraya ibraz ediniz.
Q: Kimler mali garantör olabilir?
Mali garantör,öğrencinin okulumuzda eğitim aldığı sürece okul ücreti ve geçimini sağlayan kişidir.Uzun süre Japonya’da kalınırken çok masraf gerektiği için normal olarak öğrencinin ebeveyni veya velisi(3.dereceye kadar akraba) mali garantör olabilir.Ayrıca geri ödenmek üzere eğitim masrafı olarak borç alınan tanıdık veya arkadaşları mali garantör olarak kabul edilemez.Ancak öğrencinin çalıştığı şirket tarafından dil eğitim için gönderildiği takdirde şirket mali garantör olarak kabul edilir.

Vize

Q: Okulunuzda vize işlemi de yapabilir miyim?
Genel Japonca Kursu veya Pratik Japonca Kursuna kayıt olursanız öğrenci vizesi için başvuru işlemi yapabilirsiniz.Diğer vizeler için okulumuzda başvuru işlemi yapılamaz.
Q: Öğrenci vizesi başvurmak için yaş sınırı var mı?
Herhangi bir yaş sınırı yoktur,ancak bazı standartları vardır.Öğrenci vizesi başvurusu için en son eğitim aldığınız okuldan mezun olduktan sonra 5 yıldan fazla geçtiği takdirde Japonca öğrenmek için net bir sebep ve ayrıntılı plan belirtmezseniz vize almanız zor olacaktır.Bu nedenle öğrenci vizesi başvurusunda lise mezunu için 23 yaşından fazla olanlar,4 yıllık üniversite mezunu için 27 yaşından fazla olanlara eleme standardı yükselebilir.Ancak üstte belirtildiği üzere Japonca öğrenme amacı ve planı net ve ayrıntılı olursa bu şartlar göz önüne alınmaz.
Ayrıca diğer vize ile Japonya’da kalanlara okulumuza kayıt olmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur.
Q: Lütfen öğrenci vizesi hakkında anlatınız.
Aslında öğrenci vizesi,üniversite veya meslek okulları vb. yüksek eğitimi kurumlarında eğitim almak için verilen ‘Yurtdışı eğitimi’ adlı ikamet statüsüdür.
Okulumuzdaki ‘Genel Japonca Kursu’ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Üniversiteye Giriş Hazırlık Kursu’dur ve ikamet statüsü olarak ‘Yurtdışı eğitimi’ vizesi verilmektedir.Vize süresi 15 veya 27 aydır.
Ayrıca 2010 yılın 6’ncı ayına kadar yüksek eğitimi kurumlar hariç eğitim kurslarında verilen ‘Eğitim vizesi’ diye bir ikamet statüsü vardı,fakat şuan ‘Yurtdışı eğitimi vizesi’ adını aldı.Okulumuzdaki ‘Pratik Japonca Kursu’na katılan öğrenciler başka Japonca dil okulları ile aynı olarak bu yurtdışı eğitimi vizesine sahip olabilir.Vize süresi 15 aydır.
Q: Turist vizesi ile geliş çıkış yaparak Japonca öğrenmek mümkün mü?
Dil eğitimi için turist vizesi ile Japonya’ya giriş yapmak esas olarak bir defaya mahsustur(Dışişleri Bakanlığı Japon Büyükelçiliğinin ilanı).Bu konuda okulumuzdan verilebilecek ayrıntılı bilgi yoktur.
Geçmişte turist vizesiyle uzun süre (yaklaşık bir aydan fazla) Japonya’da kaldıysanız,kalma amacınız ve adresiniz belli değilse tekrar girişte engellenme ihtimali vardır.Dil eğitiminden önce Japonya’da uzun süre kalmanız tavsiye edilemez.

Ders ve Öğrenim

Q: 1 yıl içinde hangi seviyede Japonca öğrenebilirim?
Tam gün kurslarında (Genel Japonca Kursu, Pratik Japonca Kursu) başlangıç seviyesinden başlarsanız 1 yılda orta seviyeyi bitirebilirsiniz.Günlük Japoncayı iyice anlayıp anlatmak istediğiniz şeyleri de konuşabileceksiniz.Ayrıntılı olarak herbir kurs için gösterilen hedef seviyelerine bakınız.
Q: Eğer hızlı bir şekilde öğreniyorsam sınıf atlayabilir miyim?
Esas olarak yapamazsınız.Okulumuzda bir kursu bitirmek için günde 4-5 saatten toplam 6 aylık eğitim süresi düzenlenmektedir.Sınıf atlanacak kadar hızlı seviye yükselmesi normalde mümkün değildir.Dil öğrenirken her gün sürekli çalışmanız önemlidir.Grameri anlamak ve konuşabilmenin farklı becerileri olduğunu anlayınız.Acele etmeden derslerin hazırlığı ve tekrarını yapıp dersleri anlayarak ödevleri yaparsanız adım adım düzenli bir şekilde dil seviyeniz yükselecektir.Başlarken önünüze bir hedef koyup telaşlanmadan çaba göstermeniz en iyi yoldur.
Q: Sınıflar nasıl belirlenir?
Kurslar başlamadan hemen önce yapılan seviye tespit sınavının sonucuna göre sınıflar oluşturulur.
Q: Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT:The Japanese Language Proficiency Test) veya Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU:The Examination for Japanese University Admission for International Students) için hazırlık kursları var mı?
Tam gün kursları olan Genel Japonca Kursu ve Pratik Japonca Kursunda Japonca Yeterlik Sınavı(JLPT) için düzenlenen seçmeli ders olduğundan buna katılabilirsiniz.Ayrıca Genel Japonca Kursu giriş sınavına yönelik bir eğitim verilir ve Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversite Yerleştirme Sınavı(EJU) için hazırlık dersi de vardır.Ancak sadece sınavlar için düzenlenen bir kurs yoktur.Sınav kazanmasına rağmen Japoncayla yeterince iletişim kuramama ve güncel yaşamda kullanamama durumları da olabilir,bu nedenle yüksek düzeyli Japonca eğitimini derinlikli olarak yapıp sınavlar için hazırlık dersi de düzenlemek,bizim eğitim politikamızdır.
Q: Genel Japonca Kursunda İngilizce zorunlu ders mi?
Öğrenci vizesi olan öğrenciler için zorunlu derstir.Diğerleri için seçmeli derstir.
Q: Dersten sonra okulda ders çalışmak mümkün mü?
Evet.Dersten sonra bazı sınıflar öğrencilerin kullanımı için açıktır.Daha ayrıntılı bilgiler için ofise sorunuz.

Yüksek öğrenim ve Giriş sınavı

Q: Japonya’daki üniversiteye girmek için ne kadar Japonca öğrenmeliyim?
Genellikle başlangıç seviyesinden başlarsanız asgari olarak yaklaşık 1.5 yıllık (Yüksek seviye bitirmiş) eğitim süresi gerekmektedir.Nisan döneminde kayıt yaparsanız 2 yıllık kursu,Ekim döneminde kayıt yaparsanız 1.5 yıllık kursu bitirmeniz gerekmektedir.
Q: Ülkemdeki liseden mezun olmama rağmen eğitim süresi 12 yıl olmadığı için Japonya’daki üniversiteye kayıt olamayacağımı söylediler.Ne yapmalıyım?
Okulumuzdaki ‘Genel Japonca Kursu’nda 1 yıldan fazla olan kursu bitirirseniz Japonya’daki üniversite veya meslek okullarına girmek için başvuru hakkı kazanabilirsiniz. Okulumuzdaki ‘Genel Japonca Kursu’,Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Üniversiteye Giriş Hazırlık Kursu’ olduğu için yurtdışında orta eğtimi 12 yıldan az olsa bile Japonaya’daki yüksek eğitim kurumlarına (üniversite,meslek okulları) başvuru yapılabilir.
Q: Ben üniversitedeki fen bilimleri bölümüne girmek istiyorum.Matematik ve fen dersleri alabilir miyim?
Genel ders olarak düzenlenmemiştir,ancak ders isteyenler için yaz tatili gibi uzun süreli tatillerde dersler yapılır.Eğer derse katılmak isterseniz önceden bize bildiriniz.

Okul ücreti ve Burs

Q: Okul ücreti indirim sistemi var mı?
Okulumuza kayıt yapılırken esas olarak ücret indirim sitemi yoktur.Ancak Hıristiyan misyonerlik için Japonca dil becerisi gereken Hıristiyan misyonerler (papazlar vb.),barış ve sosyal adaleti sağlama amacıyla Japonya’da çalışan yurtdışındaki NPO veya STK personelleri için okul ücreti indirimi ve burs sistemi vardır.
Q: Burslar için rezervasyon yapılabilir mi?
Bu sitede okulumuz tarafından düzenlenen burslar tanıtılmaktadır. Buraya tıklayınız.Her burs için girişten bir süre geçtikten sonra burs adaylarından sınıf içerisindeki öğrenme yetileri uygun görülen,derste başarı gösteren öğrenciler okulumuz tarafından değerlendirildikten sonra tavsiye edilir,ve burslar veren kuruluşlar tarafından adaylar ayrıca belirlendiği için rezervasyon yapılamaz.
Q: Okul ücreti taksitle ödenebilir mi?
1 yıldan fazla olan kursa katılırsanız her 6 ayda bir ödemeniz mümkündür.Eğer taksitle ödemek isterseniz kayıt işlemi yapmadan önce ofise danışınız.

Japonya’ya giriş ve yaşam

Q: Japonya’da geçinmek için ne kadar masraf gerekecektir?
Ayda asgari olarak 100,000 Japon Yeni gerekmektedir.
Q: Bu web sitesinde listelenen yurtlar harici olan yerler için aracılık yapar mısınız?
Evet,yaparız.Ancak yabancı öğrenciler için ekonomik güvenli ve temiz olan özel öğrenci yurtları olduğu için bizim tavsiye edebileceğimiz yerler sınırlıdır.Yurtlardaki doluluk durumuna göre başvuru yapılabilir.Genel emlakçıya aracılık edilmez.
Q: Japonya’da kiracı olduğumda garantörüm olur musunuz?
Hayır.Oda kiralama dahil herhangi bir işlemde garantörünüz olamayız.
Q: Okula devam ederken yarım günlük iş yapabilir miyim?Okulunuz çalışmak için iş yeri konusunda yardımcı oluyor mu?
Öğrenci vizesi alan öğrenciler okulumuza girdikten 3 ay sonra Yabancılar Bürosu tarafından ‘Statü dışı faaliyetler izni’ verilince yarım günlük iş yapabilir.Öğrenci olduğu için uygun meslek ve işlerle sınırlıdır.Öğrenci vizesi olanlar haftada 28 saat çalışabilir.Ders devamlılığı yetersiz olanlar bu izni alamazlar.
Q: Japonya’ya geldiğimde havaalanında karşılama hizmeti talep edebilir miyim?
Japonya’da herhangi bir tanıdıklarınız yoksa ve aracılık ettiğimiz öğrenci yurdunda kaldığınız takdirde havaalanında karşılama,öğrenci yurduna kadar refakat ve yurda giriş işlemi hizmeti verilir.Ancak tanıdıklarınız olduğu ve aracılık ettiğimiz öğrenci yurduna kalmadığınız takdirde esas olarak karşılama ve refakat hizmeti verilmez.

Diğer

Q: Deneme dersi veya deneme kayıtı yapabilir miyim?
Tam gün kurslarında deneme dersi veya deneme kayıtı yapamazsınız.
Q: Eğitime ara verme sistemi var mı?
Hayır,yoktur.Bir hastalık vb. nedenlerle uzun süre (1 aydan fazla) okula gelemediği takdirde okulumuzdan çıkarılır.
Q: Diğer Japonca dil okullarından YMCA’ye veya YMCA’den diğer Japonca dil okullarına geçiş yapabilir miyim?
Esas olarak yapamazsınız.Ancak geçerli bir sebep varsa kabul edilebilir.
Q: Okulunuzda bir yemekhane var mı?
Hayır,yoktur.Öğle yemeğini getirmeniz,satın almanız veya dışarıda yemeğiniz gerekmektedir.Sınıflar ve bazı lobi alanları öğle yemeği için kullanılabilir. Mikrodalga fırın ve elektrikli su ısıtcı da olduğu için kullanılabilir.
Q: Okulunuzda serbest olarak kullanılabilen bilgisayarlar var mı?
Evet,okulumuzda öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar mevcuttur.Ayrıca kendi dizüstü bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz(Smartphone) varsa internet (Wi-Fi) hizmetinden faydalanabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için ofise sorunuz.

YMCA hakkında

Q: YMCA nasıl bir kuruluştur?
YMCA(Young Men’s Christian Association;Genç Erkekler Hristiyan Birliği),1844 yılında İngiltere Londra’da kurulan,daha sonra dünyaya yayılan ana amacı gençliğin eğitimi ve yetişmesi olan bir kuruluştur.2013 yılı itibarıyla dünyada 119 ülke ve bölgede yerli toplum ve insanlara ihtiyaç olan faaliyetlerde bulunmaktadır.Dünyadaki herkesin barış ve huzur içinde yaşaması için faaliyetleri devam etmektedir. LinkIconJaponya YMCA Ulusal Konseyi
Q: Ben başka bir dine inanıyorum.YMCA’nin bir Hıristiyan kuruluşu olduğunu duydum.Hıristiyan olmadığım halde okulunuza kayıt olabilir miyim?Ayrıca kayıt olduktan sonra Hıristiyanlığa zorlanacak mıyım?
Hayır.Tüm din ve inançlara saygı gösterdiğimizden okula başvurmanızda hiçbir engel yoktur.Ayrıca Hıristiyanlığa zorlamamız sözkonusu değildir.YMCA,kilise gibi bir Hıristiyan misyonerlik kuruluşu değildir,dünyadaki tüm insanların ümitli bir yaşam,sıcak ilişkiler oluşturması için gönüllü faaliyetler vasıtasıyla çalışan bir kuruluştur.Hıristiyanlık ile ilgili olarak Noel ve Paskalya gibi etkinlikler yapılır,ayrıca giriş ve mezuniyet törenlerinde Hıristiyanlık bir şekilde öne çıkabilir,fakat bunlar yapılırken öğrencilerin davranışı ile ilgili hiçbir zorlama ve sınırlama yoktur.Şu anda da dünyadan çeşitli din ve inançtan olan insanlar gelip beraber ders çalışırlar.Farklı düşünce,inanç,din ve kültürlerin birlikte huzurlu yaşayan bir toplum oluşturması YMCA’nin isteğidir.