Sơ lược về khóa học tiếng
Nhật ứng dụng


Các buổi học nghe – nói, đọc – viết và những buổi học tự chọn sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết.

Khóa học tiếng Nhật ứng dụng là khóa học nhằm mục tiêu đào tạo cho bạn những kỹ năng để bạn có thể sử dụng tiếng Nhật ở trình độ cao một cách hiệu quả trong đời sống cũng như trong công việc. Khóa học không chỉ đáp ứng nhu cầu cho những bạn có mục tiêu là sống và làm việc ở Nhật Bản mà còn đáp ứng nhu cầu cho những bạn có mục tiêu nghiên cứu ngôn ngữ trong ngắn hạn, những bạn có nguyện vọng muốn vào học tại các trường dạy nghề của Nhật Bản.
Do khóa học sẽ kéo dài một thời gian, trong trường hợp cần “Visa du học”, bạn có thể xin và nhận được Visa tại trường. Những bạn đang có visa dài hạn mà không phải là visa du học (ví dụ như visa người phụ thuộc (phụ thuộc vào vợ hoặc chồng), visa tạm trú cùng gia đình, visa người định cư, visa người lao động…) cũng có thể tham gia vào khóa học *. Những bạn có tư cách “lưu trú ngắn hạn” cũng có thể tham gia học tập ngắn hạn trong vòng 3 tháng (11 tuần).

* Tuy nhiên, các cá nhận đang có visa mà không phải visa du học cần phải tự mình xin visa du học.

Lớp cơ bản = Cơ bản về tiếng Nhật, sử dụng những giáo trình cơ bản chủ yếu. Trang bị những kỹ năng cơ bản để ứng dụng trong thực tế.

Lớp cơ bản được thiết kế nhằm trang bị cho bạn bốn kỹ năng “nghe – nói – đọc – viết” một cách hệ thống, sử dụng giáo trình tổng hợp, giúp nâng cao những kỹ năng cơ bản một cách chắc chắn. Trong buổi học 4 tiếng một ngày, lớp cơ bản gồm có 3 tiếng dạy giáo trình sơ cấp đến trung cấp và 2 tiếng dạy cao cấp.Trong thời gian này, bạn sẽ được củng cố những kiến thức cơ bản và được chuẩn bị kỹ năng nền tảng để có thể ứng dụng trong thực tế.


Nâng cao lên lớp chuyên từng kỹ năng “nghe – nói” và “đọc – viết” (Sơ cấp ~ Trung cấp)

Ðây là lớp đi sâu vào những kỹ nãng và sự liên kết các kỹ nãng đó. Tức là, lớp sẽ chia ra làm hai mảng lớn là “nghe – nói” và “đọc – viết” và giúp tãng cýờng kỹ nãng trên các mảng đó. Do vậy, các cá nhân sẽ hiểu rõ được mình đang học để nhằm tãng cường kỹ nãng nào và sẽ nâng cao kỹ nãng tiếng Nhật đó một cách có hiệu quả hơn. Ðây là lớp học rất có ích cho những bạn muốn cân bằng cả bốn kỹ nãng (ví dụ như bạn đã giỏi trong kỹ nãng nghe và nói nhưng còn chưa tốt ở kỹ nãng đọc và viết)Có thể lựa chọn những môn học phù hợp với mục tiêu của mỗi cá nhân.Giờ học tự chọn chiếm 50%! (Cao cấp)


Một trong những điểm đặc biệt hơn cả của khóa học tiếng Nhật ứng dụng là giờ học tự chọn.Chúng tôi rất coi trọng nội dung học, giáo trình giảng dạy không phải là giáo trình “học tiếng Nhật” mà là giáo trình nhằm mục đích “học bằng tiếng Nhật”. Cụ thể, chúng tôi có ba khóa học là khóa học liên quan đến kinh doanh, khóa học liên quan đến học thuật và khóa học liên quan đến văn hóa.Qua các khóa học này, bạn có thể học và hiểu được một loạt các kiến thức, thông tin về Nhật Bản như “cách giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh”, “phát triển kế hoạch sản phẩm”, “ viết văn”, “tranh luận – thảo luận”, “văn hóa truyền thống của Nhật Bản”, “thông tin đời sống Nhật Bản”, “truyện tranh – hoạt hình”, “tiểu thuyết”, “các vấn đề thời sự”, “tiếng địa phương Kansai”, “học để vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1”. Bạn có thể học được thứ tiếng Nhật mà những người Nhật Bản vẫn thường dùng.

Giáo trình giảng dạy
– Thời gian biểu (Sơ cấp ~ trung cấp)

Lớp tiếng Nhật cơ bản trang bị cho bạn tiếng Nhật cơ bản có thể sử dụng trong thực tế (lớp giáo trình chính)

Trình độ : Sơ cấp ~ Trung cấp (Trình độ 1 ~ 5)

Trình độ

Mục tiêu cần đạt được

Ví dụ ứng dụng trong thực tế

Sơ cấp 1= Trình độ 1

Có thể truyền đạt những sự việc cơ bản về bản thân

・Có thể truyền đạt những thông tin cơ bản về bản thân. Có thể nói về cảm xúc và cách suy nghĩ của mình bằng những từ đơn giản. Có thể giải thích về môi trường sinh hoạt thông thường và môi trường làm việc của mình. Có thể nói một cách đơn giản về tình trạng của người, vật, sự việc xung quanh mình.

Sơ cấp 2 = Trình độ 2

Có thể giải thích, trao đổi về những phán đoán của bản thân về tình trạng của người, vật, sự việc xung quanh.

・Có thể bày tỏ một cách cụ thể về tình trạng của người, vật, sự việc xung quanh, bao gồm cả những mối quan hệ trước sau, mối quan hệ nhân quả, các điều kiện tạo thành, mức độ và bằng chứng của phán đoán.Có thể làm việc chung với đối phương tùy theo mức cần thiết, ví dụ như nhờ vả, đề xuất, khuyên bảo, cấm cản. Có thể hiểu được cách sử dụng thể văn tùy theo các trường hợp và đối tượng.

Sơ trung cấp = trình độ 3

Có thể đàm phán tùy theo mục đích ở những trường hợp khác nhau

・Có thể tập hợp nhiều thông tin hữu ích và có thể lựa chọn, ví dụ như nơi ở, việc làm thêm, hàng hóa tùy theo nguyện vọng. Có thể hiểu được các quy định và những tập quán trong đời sống ở Nhật Bản và có những hành động ngôn ngữ phù hợp với các quy định và tập quán đó.

Trung cấp 1 = Trình độ 4

Có thể tóm tắt và truyền đạt suy nghĩ của mình về những chủ đề mà bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp, có thể nghĩ đến trong đời sống hàng ngày.

・Có thể bắt được những ý chính, điểm mấu chốt và chủ đề về những đề tài nói chuyện gần gũi. Có thể chọn lọc các thông tin cần thiết. Có thể tóm tắt và truyền đạt suy nghĩ của mình. Có thể so sánh và giải thích các điểm mà bản thân cho là thông thường, điểm mà bản thân cho là khác về cách suy nghĩ của người khác

Trung cấp 2 = Trình độ 5

Có thể giải thích về những chủ đề nói chuyện có tính xã hội, văn hóa, có tính chuyên môn theo lập trường, quan điểm của bản thân dựa trên những bằng chứng.

・Có thể hiểu tiến triển của chủ đề nói chuyện, kết cấu buổi nói chuyện. Có thể giải thích những suy nghĩ của cá nhân dựa trên các bằng chứng. Có thể xem xét những điểm chung, điểm khác biệt giữa các cách suy nghĩ và đưa ra các luận điểm.

Giáo trình giảng dạy bán chạy nhất do giáo viên trường YMCA Osaka viết.

textbook for beginnerstextbook for higher levelTrình độ sơ cấp sử dụng sách giáo khoa “Hirake Nihongo, quyển 1 và 2, NXB Bonjinsha) chú trọng tính ứng dụng hơn những quyển giáo khoa vẫn dùng từ trước tới nay. Trình độ sơ trung cấp đã được tổng hợp thành trình độ sơ cấp từ trước đến nay sử dụng giáo trình phù hợp nhất với trình độ “Itsuka Dokokade” (Tác giả Kazuhiko Hagiwara, AAA Network). Sách giáo khoa trung cấp là sách “Theme betsu Chukyu kara manabu Nihongo”. Loạt sách theo các chủ đề này là sách giáo khoa do giáo viên trường ngôn ngữ YMCA Osaka viết. Giáo trình này hiện nay cũng được sử dụng ở rất nhiều trường dạy tiếng và là giáo trình bán chạy nhất, giáo trình được tin dùng nhất ở Nhật Bản.

Lớp phát triển hiệu quả từng kỹ năng tiếng Nhật cần thiết

Nội dung học lớp phát triển kỹ năng “nghe – nói”

Trình độ

Mục tiêu cần đạt được

Kỹ năng được phát triển

Nghe – Nói 1

Có thể trao đổi, tranh luận bằng những từ, cụm từ đã được quyết định trong các hoàn cảnh thường gặp.

・Có thể nghe và phân biệt các âm, có thể phát âm chính xác các âm. Có thể hiểu sự khác nhau về âm điệu, có thể phân biệt câu trần thuật và câu hỏi. Có thể sử dụng từ và cụm từ tùy theo từng hoàn cảnh.

Nghe – Nói 2

Có thể trao đổi các thông tin cần thiết dựa trên hoàn cảnh.

・Có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các sự việc thông thường. Hiểu các điểm cần hỏi đối với điều đối phương đang nói đến. Có thể vừa miêu tả vừa giải thích về tình hình và hoàn cảnh thông thường. Có thể hiểu và sử dụng một cách thích hợp chức năng phát biểu.

Nghe – Nói 3

Có thể tiếp nhận và trả lời các vấn đề thân cận với đối phương là người thân thiết và trao đổi trong các hoàn cảnh thông thường

・Có thể truyền đạt một cách thích hợp tùy theo hoàn cảnh về nguyện vọng và ý chí của bản thân. Có thể nói chuyện về mục đích, nghĩa vụ và khả năng hành vi của bản thân. Có thể truyền đạt đánh giá của bản thân, ý kiến của bản thân tán thành hay không tán thành về các chủ đề nói chuyện gần gũi.

Nghe – Nói 4

Có thể tiếp nhận và trả lời các nội dung về các sự kiện xung quanh và chủ đề nói chuyện gần gũi.

・Có thể hiểu ý chính và chủ đề của cuộc nói chuyện. Có thể tóm tắt và truyền đạt các nội dung cần thiết. Có thể hiểu và truyền đạt các sự việc và ý kiến.

Nghe – Nói 5

Có thể tiếp nhận và trả lời các thông tin đã được tóm tắt ví dụ như giải thích và thuyết minh liên quan đến các chủ đề thông thường.

・Có thể trao đổi bằng các cách diễn tả thích hợp phù hợp với hoàn cảnh. Có thể hiểu kết cấu câu chuyện, phát triển đề tài một cách lô-gic. Có thể thảo luận về các đề tài thông thường.

Nội dung học của lớp phát triển kỹ năng “đọc – viết”

Trình độ

Mục tiêu cần đạt được

Đề tài/Nội dung/Giáo trình

Đọc – Viết 1

Làm quen với cách viết tiếng Nhật. Hiểu được những vật xung quanh viết gì. Trong nửa đầu kỳ học sơ cấp, có thể viết đoạn văn đúng, sử dụng thể mẫu câu.

・Viết những nội dung trên danh thiếp của bản thân. Viết địa chỉ nhà, trường học. Viết nội dung các bảng quảng cáo bắt gặp bên ngoài. Viết những nội dung có trên thực đơn, tờ rơi. Viết các tiêu đề quảng cáo, áp phích.

Đọc – Viết 2

Làm quen với việc đọc các đoạn văn. Viết các câu văn một cách chính xác. Tăng số lượng từ vựng.

・”Hirake Nihongo, cuốn 1” tập luyện chữ Hán. Cuốn “Shokyu de Ymeru Topic 25 - AAA Network”. Cuốn “Yasashi Sakubun - AAA Network”

Đọc – Viết 3

Có thể đọc được những đoạn văn có khối lượng từ lớn. Tăng cường năng lực đọc hiểu các thông tin cần thiết trong cuộc sống thông thường. Có thể viết các câu văn một cách chính xác.

Cuốn “Suguni tsukaeru [Rearia Nama Kyozai] AAA Network “. Cuốn “Shokyu de yomeru Topics 25 - AAA Network”

Đọc – Viết 4

Có thể truyền đạt một cách chính xác sự kiện và hoàn cảnh, giải thích một cách kỹ càng, lô-gic ý kiến của bản thân.

Cuốn “Syoronbun he no Steps 12 - AAA Network”

Đọc – Viết 5

Có thể truyền đạt một cách chính xác sự kiện và hoàn cảnh, giải thích một cách kỹ càng, lô-gic ý kiến của bản thân.Làm quen với các từ ngữ dùng trong văn viết.

Cuốn “Syoronbun he no Steps 12 - AAA Network”. Cuốn “ Strategy wo Tsukatte manabu Bunsho no Yomikata – Hitotsubashi University foreign students center”

Thời gian biểu

[ Sơ cấp – Trung cấp] (Thực tế là cũng có trường hợp ít nhiều khác so với kế hoạch)
Học từ thứ 2 đến thứ 6. Lớp buổi sáng từ 9:00 ~ 12:50. Lớp buổi chiều từ 13: 30 ~ 17:20. Tiết học kéo dài 50 phút, tổng là 4 tiếng. Sức chứa của một lớp là 15 người * và có lớp có phần dư.

 * Theo quy định đã được thông qua của hiệp hội phát triển giáo dục tiếng Nhật là 20 người.

Thời gian

Buổi sáng/
9:00- 9:50
Buổi chiều/
13:30-14:20

Buổi sáng/
10:00-10:50
Buổi chiều/
14:30-15:20

Buổi sáng/
11:00-11:50
Buổi chiều/
15:30-16:20

Buổi sáng/
12:00-12:50
Buổi chiều/
16:30-17:20

Thứ hai

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Nghe – Nói

Thứ ba

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Đọc – Viết

Thứ tư

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Nghe – Nói

Thứ năm

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Đọc – Viết

Thứ sáu

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Lớp tiếng Nhật cơ bản

Nghe – Nói
Chương trình giảng dạy
– Thời gian biểu (Cao cấp – Siêu cao cấp)

Chương trình giảng dạy kiểu mới “Học bằng tiếng Nhật”

Trình độ: Cao cấp –Siêu cao cấp (Trình độ 6 ~ 8)

Trình độ

Mục tiêu cần đạt được

Ví dụ ứng dụng

Cao cấp 1 = trình độ 6

Có những hiểu biết thông thường về xã hội, văn hóa Nhật Bản, có thể trao đổi các ý kiến về những nội dung đó dựa trên sự so sánh với đất nước của bạn.

Có hứng thú với xã hội và văn hóa Nhật Bản, có thể có những hiểu biết thông thường, có thể truyền đạt ý kiến về các điểm khác nhau dựa trên sự so sánh về xã hội và văn hóa với đất nước của bạn.

Cao cấp 2= Trình độ 7

Có thể giải thích lập trường, quan điểm, lý luận của bản thân về những chủ đề thời sự có liên quan đến Nhật Bản và đất nước bạn.

Có thể ứng dụng những phương tiện nhằm thu được thông tin mới nhất. Có thể trao đổi ý kiến thích hợp và có ý nghĩa.

Siêu cao cấp = Trình độ 8

Có thể trao đổi ý kiến về những chủ đề nói chuyện khác nhau trong phạm vi rộng. Có thể giải thích đầy đủ và trao đổi ý kiến về những lĩnh vực chuyên môn của bản thân.

・Có thể hiểu cơ bản các tác phẩm và các nội dung thông thường trên truyền hình, phát thanh. Có thể sử dụng tiếng Nhật đa dạng tùy theo từng hoàn cảnh.

Giáo trình giảng dạy bán chạy nhất do giáo viên trường YMCA Osaka viết.

textbook for higher level

Loạt sách theo từng chủ đề đang được sử dụng ở trình độ trung cấp, cao cấp “Theme betsu Chukyu kara manabu Nihongo” “Theme betsu Jyokyu kara manabu Nihongo” (tác giả: Hiroshi Matsuda, Tatsunori Nagata, Miho Kameda, Kikyu-sya ) là giáo trình giảng dạy được viết bởi các giáo viên trường tiếng Nhật YMCA Osaka. Giáo trình này hiện nay cũng được sử dụng ở rất nhiều trường dạy tiếng và là giáo trình bán chạy nhất, giáo trình được tin dùng nhất ở Nhật Bản.


Lớp tự chọn chiếm một nửa thời gian học

Các môn học tự chọn phong phú với mục tiêu là “Tiếng Nhật là điều tự nhiên” “Học tập bằng tiếng Nhật”.

Từ trình độ cao cấp trở đi, chúng ta hãy cùng học rất nhiều điều có ích trong xã hội Nhật Bản để sử dụng tiếng Nhật trong thực tế.Có ba chủ đề là: kinh doanh, văn hóa và học thuật. Trong chủ đề kinh doanh, chúng ta sẽ học những điều cơ bản về cách ứng xử, giao tiếp đặc trưng của Nhật Bản trong kinh doanh, có được những kiến thức về thông tin kinh doanh cũng như tình hình của Nhật Bản, ngoài ra, chúng ra sẽ tiến hành thuyết trình phát triển sản phẩm và đào tạo những kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể sử dụng trong thực tế công việc. Chủ đề văn hóa sẽ bao hàm từ văn hóa truyền thống của Nhật Bản đến những văn hóa mới như điện ảnh, phim truyền hình, truyện tranh, hoạt hình.Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nghĩ đến những văn hóa đang lưu truyền ở Nhật Bản, đọc những tiểu thuyết của những tác gia trứ danh và bình luận với nhau. Trong chủ đề học thuật, chúng ta sẽ tăng cường các năng lực tiếng Nhật có ích trong việc học tập cũng như nghiên cứu không chỉ trong đời sống sinh hoạt ở Nhật Bản mà còn ở trình độ các cơ quan đào tạo cấp cao của Nhật (Đại học, Viện đại học, trường chuyên). Đào tạo các năng lực tiếng Nhật ở trình độ cao nhằm mục tiêu đạt được chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1, viết luận văn, lập báo cáo nghiên cứu, viết đề tài nghiên cứu, tranh luận….


Ví dụ về giờ học tự chọn (Tùy theo các kỳ học mà nội dung khác nhau)


Các môn học liên quan đến kinh doanh

  • • Cách ứng xử và giao tiếp trong kinh doanh, tài liệu dùng tronh kinh doanh, phát triển kế hoạch sản phẩm, tranh luận, khóa học IT…

Các môn học liên quan đến văn hóa

  • • Tập quán sinh hoạt của Nhật Bản, văn hóa truyền thống của Nhật Bản, các vấn đề thời sự, truyện tranh – phim hoạt hình, tiếng địa phương vùng Kansai…

Các môn học liên quan đến đối phó với các kỳ thi

  • • Đối phó với kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), đối phó với kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)….


LinkIconXác nhận các môn học tự chọn mới nhất ở đây


Thời gian biểu/ Trình độ cao cấp trở lên (Trên thực tế có thể có trường hợp khác biệt ít nhiều so với kế hoạch)

[ Sơ cấp – Trung cấp] (Thực tế là cũng có trường hợp ít nhiều khác so với kế hoạch)
Học từ thứ 2 đến thứ 6. Lớp buổi sáng từ 9:00 ~ 12:50. Lớp buổi chiều từ 13: 30 ~ 17:20. Tiết học kéo dài 50 phút, tổng là 4 tiếng. Sức chứa của một lớp là 15 người * và có lớp có phần dư.

 * Theo quy định đã được thông qua của hiệp hội phát triển giáo dục tiếng Nhật là 20 người.


tr>

Thời gian

Buổi sáng/
9:00- 9:50
Buổi chiều/
13:30-14:20

Buổi sáng/
10:00-10:50
Buổi chiều/
14:30-15:20

Buổi sáng/
11:00-11:50
Buổi chiều/
15:30-16:20

Buổi sáng/
12:00-12:50
Buổi chiều/
16:30-17:20

Thứ 2

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Tiếng Nhật tự chọn

Tiếng Nhật tự chọn

Thứ 3

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Tiếng Nhật tự chọn

Tiếng Nhật tự chọn

Thứ 4

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Tiếng Nhật tự chọn

Tiếng Nhật tự chọn

Thứ 5

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Tiếng Nhật tự chọn

Tiếng Nhật tự chọn

Thứ 6

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Lớp học tiếng Nhật cơ bản

Tiếng Nhật tự chọn

Tiếng Nhật tự chọn