Kế hoạch niên học – sự kiện của trường

Có hàng loạt các sự kiện nhằm làm mới, làm phong phú hơn việc học tập mỗi ngày bằng cách giao lưu với những người bạn mới chứ không chỉ riêng bạn bè trong lớp. Sẽ giới thiệu về 1 năm tại trường Nhật ngữ YMCA không chỉ bằng những hoạt động trong trường mà còn thông qua các hoạt động ở ngoại thành hay các sự kiện thể thao.

Tháng 4

 • Lễ khai giảng học kỳ tháng 4
 • Tiệc chào mừng

Tháng 5

 • Tuần lễ vàng

Tháng 6

 • ※Kỳ thi tuyển sinh du học Nhật Bản
 • Kỳ thực tập mùa xuân

Tháng 7

Tháng 8

 • Nghỉ hè
 • Lễ hội mùa hè

Tháng 9

 • Hội thể thao ở ngoại thành (Giao lưu tại đảo Awaji)

Tháng 10

 • Lễ khai giảng học kỳ tháng 10
 • Tiệc chào mừng

Tháng 11

 • Lễ hội YMCA
 • ※Kỳ thi tuyển sinh du học Nhật Bản
 • Kỳ thực tập mùa thu
 • Cuộc chạy bộ vì mục đích từ thiện YMCA

Tháng 12

Tháng 1

 • Kỳ nghỉ đông
 • Lễ khai giảng học kỳ tháng 1
 • Tháng 2
 • Buổi tiệc kết thúc mùa đông (tiệc của gia sư)
 • Tháng 3
 • Tốt nghiệp
 • Lễ kết thúc khóa học
 • Kỳ nghỉ xuân