Phí thi tuyển và học phí

Phí thi tuyển nhập học

Lúc nộp đơn chỉ cần Visa du học

Phí thi tuyển nhập học

20,000 Yên


[Chú ý] Sau khi đã nộp đơn thì dù bất cứ lý do gì cũng không được hoàn tiền lại.

Học phí khóa tiếng Nhật tổng hợp (niên khóa gồm 920 tiết, mỗi tiết 50 phút) Tháng 4 năm 2015~  

Thời gian khóa học

6 tháng

1 năm

1 năm 6 tháng

2 năm

Tiền nhập học

100,000 Yên

100,000 Yên

100,000 Yên

100,000 Yên

Tiền học

360,000 Yên

720,000 Yên

1,080,000 Yên

1,440,000 Yên

Phí hỗ trợ sinh hoạt của học viên

3,600 Yên

7,000 Yên

10,600 Yên

14,000 Yên

Tổng cộng

483,600 Yên

847,000 Yên

1,210,600 Yên

1,574,000 Yên

Số tiền thanh toán lúc nhập học

483,600 Yên

847,000 Yên

847,000 Yên

847,000 Yên

[Chú ý]
1. Lúc nhập học ngoại trừ lý do đặc biệt, còn lại thì phải đóng toàn bộ “số tiền thanh toán lúc nhập học” đã nêu ở trên.
2. Trường hợp đăng ký những môn học đặc biệt, khóa bổ túc ngoài những môn chính quy thì sẽ có thêm chi phí.
3. *Chế độ hỗ trợ sinh hoạt của học viên là chế độ đảm bảo của trường YMCA Osaka để chuẩn bị cho trường hợp phát sinh những khó khăn liên tục trong sinh hoạt của học viên do sự thay đổi của hoàn cảnh gia đình, những tổn hại của học viên do những sự cố xảy ra ở trường hay thường ngày. Chi tiết sẽ được giải thích khi làm thủ tục nhập học.

Học phí khóa tiếng Nhật thực dụng (niên khóa gồm 800 tiết, mỗi tiết 50 phút) Tháng 4 năm 2015~  

Thời gian khóa học

10 tuần

6 tháng

1 năm

2 năm

Tiền nhập học

50,000 Yên

100,000 Yên

100,000 Yên

100,000 Yên

Tiền học

170,000 Yên

340,000 Yên

680,000 Yên

1,360,000 Yên

Phí hỗ trợ sinh hoạt của học viên

***

3,600 Yên

7,000 Yên

14,000 Yên

Tổng cộng

220,000 Yên

463,600 Yên

807,000 Yên

1,494,000 Yên

Số tiền thanh toán lúc nhập học

220,000 Yên

463,600 Yên

463,600 Yên

463,600 Yên

【[Chú ý]
1. Lúc nhập học ngoại trừ lý do đặc biệt, còn lại thì phải đóng toàn bộ “số tiền thanh toán lúc nhập học” đã nêu ở trên.
2. Trường hợp đăng ký những môn học đặc biệt, khóa bổ túc ngoài những môn chính quy thì sẽ có thêm chi phí.
3. *Chế độ hỗ trợ sinh hoạt của học viên là chế độ đảm bảo của trường YMCA Osaka để chuẩn bị cho trường hợp phát sinh những khó khăn liên tục trong sinh hoạt của học viên do sự thay đổi của hoàn cảnh gia đình, những tổn hại của học viên do những sự cố xảy ra ở trường hay thường ngày. Chi tiết sẽ được giải thích khi làm thủ tục nhập học.


Phương pháp nộp các khoản chi phí (địa chỉ chuyển khoản)

Bạn có thể đóng học phí và chi phí tuyển chọn trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chỉ định bên dưới.

Tên ngân hàng

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Abenobashi Branch

Account No.
Số tài khoản

#311166

OTên chủ tài khoản

Osaka YMCA

Địa chỉ ngân hàng

1-5-3, Abeno-suji, Abeno-ku, Osaka 545- 0052

Điện thoại

06-6632-1105

SWIFT CODE

BOTKJPJT

(Lưu ý)
(1) Người chuyển khoản phải lấy tên người nộp đơn (học sinh).
(2) Người gửi chịu trách nhiệm chi trả phí chuyển khoản.
(3) Sau khi chuyển khoản xong, gửi giấy biên nhận của ngân hàng qua Fax cho chúng tôi để việc xác nhận đã thanh toán được thực hiện nhanh chóng.
(*) Trường hợp nộp đơn học thông qua các trung tâm du học liên kết ở nước ngoài, phương pháp nộp đơn cũng như việc nộp các khoản chi phí sẽ khác nhau. Do đó hãy xác nhận kỹ càng với các trung tâm du học liên kết đó.